Программа для группы “Гномики” (2-3 года)

08.30-09.00 – Приём детей

09.00-10.00 – Осмотр педиатра, утренняя гимнастика и завтрак

10.00-12.00 – Гномики в сборе, развиваются в весёлой атмосфере 😉

11.00-11.15 – Время перекуса (сезонные фрукты)

12.00-12.30 – Время активных игр

12.30-13.00 – Наши маленькие Гномики обедают

13.30-16.00 – Тихий час

16.00-16.30 – Полдник

16.30- 17.30 – Кружок

 

Программа для группы “Смайлики” (3-4 года)

08.30-09.00 – Приём детей

09.00-10.00 – Осмотр педиатра, утренняя гимнастика и завтрак

10.00-12.00 – Гномики в сборе, развиваются в весёлой атмосфере 😉

11.00-11.15 – Время перекуса (сезонные фрукты)

12.00-12.30 – Время активных игр

12.30-13.00 – Наши маленькие Гномики обедают

13.30-16.00 – Тихий час

16.00-16.30 – Полдник

16.30- 17.30 – Кружок

 

Программа для группы “Пчёлки” (4-5 лет)

08.30-09.00 – Приём детей

09.00-10.00 – Осмотр педиатра, утренняя гимнастика и завтрак

10.00-12.00 – Пчёлки в сборе, развиваются в весёлой атмосфере 😉

11.00-11.15 – Время перекуса (сезонные фрукты)

12.00-13.00 – Время отдыха и активных игр

13.00-14.00 – Наши маленькие Пчёлки обедают

14.00-15.00 – Кружок

15.00-16.00 – Кружок

16.00-16.30 – Полдник

16.30- 17.30- Кружок

 

Программа для группы “Ласточки” (5-6 лет)

08.30-09.00 – Приём детей

09.00-10.00 – Осмотр педиатра, утренняя гимнастика и завтрак

10.00-12.00 – Ласточки в сборе, развиваются в весёлой атмосфере 😉

11.00-11.15 – Время перекуса (сезонные фрукты)

12.00-13.00 – Время отдыха и активных игр

13.00-14.00 – Наши маленькие Ласточки обедают

14.00-15.00 – Кружок

15.00-16.00 – Кружок

16.00-16.30 – Полдник

16.30- 17.30- Кружок

 

 

 

Xidmətlərimiz:

 

“Qnomlar” qrupunun (2-3 yaş) proqrami:

08.30-09.00 – Uşaqların qəbulu

09.00-10.00 – Pediatorun müayinəsi, səhər gimnastikası, səhər yeməyi

10.00-12.00 – Qnomlarımız yığışıb, şən atmosferdə inkişaqf edirlər

11.00-11.15 – Qəlyanaltı (mövsümü meyvələr)

12.00-12.30 – Aktiv oyun vaxtı

12.30-13.00 – Qnomlarımız nahar edirlər

13.30-16.00 – Yuxu vaxti

16.00-16.30 – Qəyanaltı

16.30- 17.30 – Dərnək

 

“Smayliklər” qrupunun proqramı (3-4 yaş)

08.30-09.00 – Uşaqların qəbulu

09.00-10.00 – Pediatorun müayinəsi, səhər gimnastikası, səhər yeməyi

10.00-12.00 – Smayliklərimiz yığışıb, şən atmosferdə inkişaf edirlər

11.00-11.15 – Qəlyanaltı (mövsümü meyvələr)

12.00-12.30 – Aktiv oyun vaxtı

12.30-13.00 – Smayliklərimiz nahar edirlər

13.30-16.00 – Yuxu vaxti

16.00-16.30 – Qəyanaltı

16.30- 17.30 – Dərnək

 

“Arılar” qrupunun proqramı (4-5 yaş)

08.30-09.00 – Uşaqların qəbulu

09.00-10.00 – Pediatorun müayinəsi, səhər gimanastikası, səhər yeməyi

10.00-12.00 – Arılar yığışıb sən atmosferdə inkişaf edirlər

11.00-11.15 – Qəyanaltı vaxtı ( mövsümü meyvələr)

12.00-13.00 – Oyun və istirahət vaxtı

13.00-14.00 – Nahar vaxtı

14.00-15.00 – Dərnək

15.00-16.00 – Dərnək

16.00-16.30 – Qəlyanaltı

16.30- 17.30- Dərnək

17.30-18.30 – Evlərə dağılışırıq

 

“Qaranquşlar”  qrupunun proqrami (5-6 yaş)

08.30-09.00 – Uşaqların qəbulu

09.00-10.00 – Pediatorun müayinəsi, səhər gimanastikası, səhər yeməyi

10.00-12.00 – Arılar yığışıb sən atmosferdə inkişaf edirlər

11.00-11.15 – Qəyanaltı vaxtı ( mövsümü meyvələr)

12.00-13.00 – Oyun və istirahət vaxtı

13.00-14.00 – Nahar vaxtı

14.00-15.00 – Dərnək

15.00-16.00 – Dərnək

16.00-16.30 – Qəlyanaltı

16.30- 17.30- Dərnək

17.30-18.30 – Evlərə dağılışırıq

 

 

 

Our programes:

 

Programme for group “ smurfs” (2-3 years)

08.30-09.00 – Addmission of children

09.00-10.00 – Pediatrician overview, morning excercises and breakfast

10.00-12.00 – All the smurfs are in, “now let’s communicate!”

11.00-11.15 – Snack time (sezon fruits)

12.00-12.30 – Time for active games

12.30-13.00 –Our little smurfs are having lunch

13.30-16.00 – Sleeping time

16.00-16.30 – Snack

16.30- 17.30 – Additional class

 

Programme for group “ Emojis” (3-4 years)

08.30-09.00 – Addmission of children

09.00-10.00 – Pediatrician overview, morning excercises and breakfast

10.00-12.00 – All the Emojis are in “now let’s comunicate!”

11.00-11.15 – Snack time (sezon fruits)

12.00-12.30 – Time for active games

12.30-13.00 –Our little Emojis are having lunch

13.30-16.00 – Sleeping time

16.00-16.30 – Snack

16.30- 17.30 – Additional class

 

Programme for group “Bees” (4-5 years)

08.30-09.00 – Addmission of children

09.00-10.00 – Pediatrician overview, morning excercises and breakfast

10.00-12.00 – All the bees are in “now let’s study” !

11.00-11.15 – Snack time (sezon fruits)

12.00-13.00 – Time to rest and play active games

13.00-14.00 – Our little bees are having lunch

14.00-15.00 – Additional class

15.00-16.00 – Additional class

16.00-16.30 –Snack

16.30- 17.30- Additional class

17.30-18.30 – Let,s go home!

 

Programme for group “Swallows” (5-6 years)

08.30-09.00 – Addmission of children

09.00-10.00 – Pediatrician overview, morning excercises and breakfast

10.00-12.00 – All the swallows are in “now let’s study!”

11.00-11.15 – Snack time (sezon fruits)

12.00-13.00 – Time to rest and play active games

13.00-14.00 – Our little swallows are having lunch

14.00-15.00 – Additional class

15.00-16.00 – Additional class

16.00-16.30 –Snack

16.30- 17.30- Additional class

17.30-18.30 – Let,s go home!