Trio Studio Education for Kids – это Центр объединяющий в одно три важных направления в развитии общего кругозора ребенка- образование, творчество и физическое развитие. Центр открылся в октябре 2012 года с миссией помочь работающим родителям и оправдать их доверие.
TRİO Studio, функционирует по принципу всё в одном и предлагает вашим детям очент большой выбор кружков для разных возрастных групп, которые преподаются квалифицированными педагогaми с практическим опытом и стажем, и с индивидуальным подходом к каждому ребёнку.

Мы предлагаем:

–  Программы раннего развития

–  Подготовка к школе

–  Консультация психолога

–  Консультация логопеда

–  Консультация педиатра

Для дошкольников мы предлагаем четыре возрастные группы от 2 до 6 лет (азербайджанский, русский и английский сектора)
В программу на весь день (08:30-18:30) входит: 3 разoвое питание ( завтрак,обед,полдник) + программа раннего развития или дошкольная подготовка (c 10.00-12.00, в программу в зависимости от возрастной группы входят следующие предметы: математика , логика, этика,чтение, правописание, развитие речи, развитие мелкой моторики, раскрытие и развитие творческих способностей, познание окружающего мира) + кружки(шахматы, танцы, музыка, рисование, капоэйра, английский язык, умелые ручки, занятия психолога).

В программу на пол дня (08:30-14:00) входит: 2 разoвое питание(завтрак,обед) +  программа раннего развития или дошкольная подготовка (c 10:00-12:00) + английский язык, занятия психолога.

А также можете посещать только 2-ух часовые развивающие занятия или подготовку в школу с 10:00 до 12:00, в которую в зависимости от возрастной группы входят следующие предметы: математика ,логика, этика,чтение, правописание, развитие речи,развитие мелкой моторики,раскрытие и развитие творческих способностей, познание окружающего мира.

–  Помощь в выполнении домашнего задания

Для школьников мы предлагаем выполнения домашнего задания + 2 разoвое питание + кружки.

Bizim Haqqımızda

Trio Studio Education for Kids – uşaqların ümümi dünyagörüşünün formalaşmasında 3 əsas istiqaməti – təhsil, yaradıcılıq və fiziki inkişafı özündə cəmləşdirən bir mərkəzdir. Mərkəz 2012 ci ilin oktyabıırından işləyən valideyinlərə kömək məqsədi ilə fəaliyyətə başlayıb.

Trio Studio, hamisi birində prinsipinə əsaslanaraq uşaqlarımıza hər yaş qrupuna uyğun müxtəlif dərnəklər təklif edir. Dərnəklər hər uşağa individual yanaşan, böyük praktik təcrübəyə malik peşəkar pedaqoqlar tərəfindən tədris olunur.

Bizim təkliflərimiz:

  • Erkən inkişaf proqramı
  • Məktəb hazırlığı
  • Psixoloqun konsultasiyası
  • Loqopedin konsultasiyası
  • Pediatorun konsultasiyası

Məktəbəqədərlər üçün 2 yaşından 6 yaşa qədər olmaqla azərbaycan, rus və ingilis sektorları olmaqla 4 yaş qrupu təklif edirik.

Tam günlük proqrama (08:30 – 18:30) daxildir: 3 dəfə qidalanma,(səhər yeməyi, nahar və qəlyanaltı)

İlkin inkişaf proqramı və ya  məktəbəqədər hazırlıq (10:00-12:00) yaş qrupunnan asılı olaraq proqrama aşağadakilar aiddi( riyaziyyat, məntiq, etika,oxu, hüsnüxətt, nitqin inkişafı, kiçik motorikanın inkişafı, yaradıcılıq qabiliyyətinin kəşfi və inkişafı, ətraf mühitin kəşfi), dərnəklər(şahmat, rəqs, musiqi, rəsm, kapoeira, ingilis dili, bacarıqlı əllər, psixoloqla dərs.

Eyni zamanda uşaq 2 saatlıq (10:00-12:00) erkən inkişaf dərslərinə və ya məktəbə hazırlığada gələ bilər ( riyaziyyat, məntiq, etika,oxu, hüsnüxətt, nitqin inkişafı, kiçik motorikanın inkişafı, yaradıcılıq qabiliyyətinin kəşfi və inkişafı, ətraf mühitin kəşfi)

  • Ev tapşırıqlarının həllində kömək

Məktəblilərə ev tapşırıqlarının həlli + 2 dəfə qidalanma + dərnəklər təklif  edirik.

About us:

Trio Studio Education for Kids –is a centre combining three different directions needed to improve the general knowledge of the child: education, sports and art. The centre was established in the october of 2012 with the mission to help working parents and fulfill their trust.
According to their age, TRİO Studio offers children a variety of different  courses  .  You may trust in us as our teachers are all qualified, experienced and have an individual approach to every child.

We offer:

–  Programmes for early development

–  Pre-school programmes

–  Phsychologist  consultations

–  Speech therapist consultations

–  Pediatrician consultations

For pre-school and kindergarden students we offer 4 different  age groups from 2 years to 6 years (Azeri, Russian and English departments).

The full day programme includes;
3 meals per day (breakfast, lunch and snack)+ early developing or pre-school programme ( from 10.00- 12.00, the following are included in the programme according to the  age groups: mathematics, critical thinking classes, ethiquet classes, reading, writing, speech development, motor skills, discovery ad improvement of art skills, social studies)+ additional classes (chess, dancing , music, drawing, capoeira, english, crafting, classes with the psychologist).

The half-day programme includes; 2 meals per day (breakfast, lunch)+early development or pre-school programmes  (from 10.00-12.00) + english, classes with the psychologist.

Also, we offer only 2 hours of time with us(from 10.00-12.00) in which according to the age the following will be taught : mathematics, critical thinking classes, ethiquet classes, reading, writing, speech development, motor skills, discovery and improvement of art skills, social studies.

For schoolgirls and boys we offer helping with homework +2 meals per day+ additional courses.